Skip to product information
1 of 1

Independently published

Celwyddau: Sut i adnabod liars, arfogi'ch hun yn eu herbyn a darganfod y gwir (Welsh Edition)

Celwyddau: Sut i adnabod liars, arfogi'ch hun yn eu herbyn a darganfod y gwir (Welsh Edition)

ISBN-13: 9781695998889
Regular price $12.99
Regular price Sale price $12.99
Sale Sold out
Ysgrifennwyd llyfrau ac erthyglau pwysig i'n helpu i nodi a delio � chysylltwyr, mae'r e-lyfr hwn yn grynodeb gwrthrychol ac uniongyrchol o'r rhai sydd bwysicaf yn fy marn i, gobeithio y gallaf helpu'r darllenydd gydag ef i archwilio iaith gorff y bobl ac ail-lunio eu ffordd eu hunain o feddwl a gweithredu, er mwyn osgoi syrthio i straeon twyllodrus.

  • | Author: Breno Inglese
  • | Publisher: Independently published
  • | Publication Date: Sep 27, 2019
  • | Number of Pages: 42 pages
  • | Language: Welsh
  • | Binding: Paperback
  • | ISBN-10: 169599888X
  • | ISBN-13: 9781695998889
View full details